Hervormde gemeente Lopikerkapel

Welkom

“Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Lopikerkapel. U vindt hier informatie over onze gemeente, de zondagse kerkdiensten en de overige activiteiten"

“En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken”

– Hebreeën 10:24

Wat wij geloven:

Ons geloof is in de eerste plaats gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. De kernpunten van ons geloof staan kort beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis (of De Twaalf Artikelen van het geloof); Deze oudst bekende belijdenis stamt al uit de tweede eeuw:

1. Wij geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde

2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

5. op de derde dag opgestaan uit de doden;

 6. opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;

7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

8. Wij geloven in de Heilige Geest.

9. Wij geloven een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. vergeving van de zonden;

11. opstanding van het lichaam;

12. en het eeuwig leven.

Disclaimer

© Copyright Hervormde Gemeente Lopikerkapel

Stuur hier belangrijke informatie m.b.t. gemeente(activiteiten) in

Om de informatie op de website actueel te houden, vragen we alle verenigingen, clubs, commissies en andere gemeenteleden die verantwoordelijk zijn voor een taak binnen de gemeente om regelmatig actuele informatie in te sturen.

Denk hierbij aan:

  • Actuele data van activiteiten
  • Uitnodiging voor gemeente activiteiten
  • Vacatures voor bepaalde praktische taken
  • Wijziging van contactpersoon 
Lukt het niet om de informatie via het formulier te versturen? Dan kunt u het ook mailen naar kerklopikerkapel@outlook.com
De vakken met een ‘*’ moeten ingevuld zijn om het formulier te kunnen verzenden