Hervormde gemeente Lopikerkapel

Predikant

ds. A. van Dalen | Predikant| 030 8779355

Mailadres: predikant@hervormdlopikerkapel.nl

Ouderlingen

De ouderlingen vormen één van de drie colleges van de kerkenraad.

A. Bijman | 0348 557363

J. de With | Pastoraat | 030 6886653

H. de With |  Preekregelaar | 0348 553780

G.T. Mbow | 06 53 26 70 88

Mailadres: scriba@hervormdlopikerkapel.nl

Enkele taken van de ouderlingen:

– Pastoraat (geestelijke verzorging, dopen, belijdenis, huwelijk, rouw)

– Organiseren van huisbezoek

– Predikanten rooster

Ouderling-Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters vormen één van de drie colleges van de kerkenraad.

G. Stigter | Voorzitter | 06 12 13 69 09

A. Eikelenboom | Secretaris | 06 53 31 99 75

R. Lakerveld |  Penningmeester | 06 51 85 63 21

T. de With | Beheer gebouwen | 06 21 44 58 59

Mailadres: kerkrentmeesters@hervormdlopikerkapel.nl

Enkele taken van de kerkrentmeesters:

– Beheer van de kerkelijke gebouwen

– Ledenadministratie

– Sleutel- en archiefbeheer

– Beheer van financiën

 Organiseren van de vrijwillige bijdrage

– Beheer van de begraafplaats

– Overleg met kosters

– Overleg met organisten

– Organiseren ophalen oud papier 

– Organiseren van praktische taken in en rondom de kerk

– Oppas rooster van de creche regelen

Diakenen

De Diakenen vormen één van de drie colleges van de kerkenraad.

G. van den Broek | Voorzitter | 06 53 11 23 03

M. Oosterwijk | Secretaris | 06 48 91 85 06

P. van der Lee | Penningmeester | 06 30 13 07 58

L.P. Oosterom | Scriba |  030 6882942

Mailadres: diaconie@hervormdlopikerkapel.nl

Enkele taken van de diakenen:

– Omzien naar de medemens, in eigen gemeente en wereldwijd

– Organiseren van collecten

– Kerktelefoon

– Organiseren kerkauto

– Vertegenwoordiging naar Woord en Daad

– Organiseren kerstattentie

– Organiseren verjaardag bezoek voor gemeenteleden ouder dan 70 jaar

 

 

 

Disclaimer

© Copyright Hervormde Gemeente Lopikerkapel