Hervormde gemeente Lopikerkapel

Disclaimer

De Hervormde Gemeente te Lopikerkapel heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat er regelmatig mutaties zullen zijn in de aangeboden informatie.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor enig handelen op basis van de op of via de website beschikbaar gestelde informatie. De Hervormde Gemeente te Lopikerkapel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolgd van gebruik van op de site beschikbaar gestelde informatie (waaronder, maar niet beperkt tot, links naar websites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet behoorlijk functioneren van de website.


 


© Copyright Hervormde Gemeente Lopikerkapel

Disclaimer

© Copyright Hervormde Gemeente Lopikerkapel