Hervormde gemeente Lopikerkapel

Gemeente activiteiten

De zondagse kerkdiensten van onze gemeente vinden plaats in ons kerkgebouw aan de Lopikerweg Oost 176 in Lopikerkapel. De diensten beginnen om 9:30 uur en om 18:30 uur. U en jij bent van harte welkom om de diensten bij te wonen. 

Veel van de gemeente activiteiten vinden plaats in het verenigingsgebouw “de Ark” achter de kerk. 

Kinderkoor

Het kinderkoor hoopt weer te zingen op Tweede Pinksterdag

Oefendatum: woensdag 15 mei van 12.30 – 13.45 uur (de kinderen worden
opgehaald op school en we eten met elkaar in de Ark)

Uitvoering: D.V. maandag 20 mei om 9.30 uur
in de Hervormde Kerk in Lopikerkapel

voor meer informatie, om je op te geven of om de liedjes vast te
oefenen, kun je terecht bij Marieke Oskam (0613868133)

Gelegenheidskoor

Op D.V. maandag 20 mei a.s. zal er ’s morgens een pinksterzangdienst worden gehouden.
We nodigen u/jou uit om mee te zingen in het gelegenheidskoor.

Het is de bedoeling dat er drie keer in de kerk geoefend wordt onder leiding van Kees den
Hartog

Oefendata: maandag 29 april, 6 en 13 mei van 20:00 tot 21:15 uur

informatie: Janny Oosterom (06-36491827)

Jeugdvereniging

Ben je 16 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom op de JV. Om de zaterdagavond komen we samen.

We beginnen de avond met gebed, Bijbelstudie en zingen. We verdiepen ons in stukken uit Gods Woord en praten hierover door.

Daarna volgt een activiteit in de Ark of we gaan op pad. Denk hierbij aan “Heel Kapel bakt”, “Wie is de mol?”, levend stratego in het bos, karten, bowlen en nog veel meer. Zien we jou ook komend seizoen?

De data komen in ‘de Bazuin’ te staan. Voor meer informatie kun je terecht bij Geert Pieter de Bruijn of Jasper Oskam. (06 15536378)

Catechisatie

In het winterseizoen is er altijd catechisatie. Hier staat het leren centraal. 

In een tijd waarin de kennis van de Bijbel afneemt, vinden we het belangrijk om onze jongeren hiermee vertrouwd te maken. Natuurlijk is er verschil tussen hoofd en hart, maar we kunnen ze ook niet loskoppelen van elkaar. Bovendien is er ook aandacht voor de leefwereld van onze jongeren. De vragen die in hun leven een rol spelen, krijgen de ruimte om besproken te worden. 

In de leermethode ‘Just Read It’ worden deze twee zaken bij elkaar gebracht, zowel kennisoverdracht in combinatie met de leefwereld van onze jongeren. Ben je 13 en ouder? 

Weet je van harte welkom om God en onszelf te leren kennen.

Kinderclub 'de Ark'

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan ben je van harte welkom op de kinderclub de Ark. Eén keer in de maand op woensdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur komen wij gezellig bij elkaar. We beginnen de middag met een Bijbelverhaal en daarna doen we een leuke activiteit. 

Heb je vragen of wil je contact opnemen? Op de flyer staan de gegevens en actuele data. 

Tienerclub

Van oktober t/m april organiseren wij, de leiding van de tienerclub, om de vrijdag een gezellige avond voor tieners uit de eerste, tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs. De avond wordt geopend met het bespreken van een bijbelgedeelte of een onderwerp uit de Bijbel. Daarna doen we een activiteit, dit kan een spel zijn of een uitje, zoals bowlen. 

Alle tieners zijn van harte welkom en neem gerust iemand mee!

Mocht je vragen hebben? Dan kun je contact opnemen met Nelline Bijman (06 15473052).

Data 2024:

 

Gebedskring

Iedere donderdagavond om 20:00 uur komen we bij elkaar om samen te bidden voor de gemeente, voor ons land, voor Israel, voor onze vervolgde broeders en zusters… Ook mogen we de Heere danken voor al Zijn zegeningen. 

U bent allen van harte welkom om mee te komen bidden! meer tonen

Bijbelkring

De Bijbelkring richt zich op elk gemeentelid die zich wil verdiepen in het Woord van God. Dat houdt dus in dat we dieper graven in een Bijbelboek. Wij geloven namelijk dat elke christen niet in de melk moet blijven, maar overgaat op vast voedsel, of anders gezegd: elke christen groeit in het geloof, in de kennis en genade. 

Van de avonden proberen we geen monoloog te maken, maar waar juist ook aan de hand van een Bijbelgedeelte het geloofsgesprek gevoerd wordt. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens aan! Eén keer in de twee weken zijn we in de Ark, op een donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Data 2024:

11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 7/3, 21/3

Cursus 'de kerk'

Ongeveer om de 2 weken komt er op dinsdagavond van 20.00u tot 22.00 u een groep gemeenteleden bij elkaar om een gedeelte te behandelen van de cursus de kerk.

Wees welkom!

“Wat is de Kerk?” – vanuit de cursus

Wat houdt het in om met elkaar Kerk te zijn. Hier gaat de cursus over.

Hieronder de link naar de video:

https://vimeo.com/863598556/e40a704df4

Contactpersoon: Huig de With

06 52536681

Data 2024:

9/1, 30/1, 20/2, 12/3, 2/4, 23/4, 14/5, 4/6

Samen zingen

Elke 1e zondag van de maand is er na afloop van de avonddienst samen zingen voor jong en oud. Dit is in ‘de Ark’ of in de kerk. Tijdens de kerkdienst wordt dit afgekondigd.

Bespeelt u/jij een instrument? We zijn heel blij met wat extra muzikale begeleiding!

Contactpersoon: Gabriël Mbow

0653267088Verkoop collectemunten

Iedere eerste vrijdag avond in de maand is er van 19:00u tot 20:00u de gelegenheid om collectemunten te kopen in de Ark.

Gemeente dag/-avond

Regelmatig wordt er een gemeentedag of -avond georganiseerd. Een geweldige kans om elkaar te ontmoeten en samen leuke activiteiten te doen!

Afgelopen gemeente avond: 2 maart 2024

Rommelmarkt

De rommelmarkt keert ieder jaar in mei weer terug en wordt georganiseerd op het terrein van de kerk. De sfeer op de rommelmarkt is altijd gezellig, dus kom vooral langs!

Contactpersoon: Joke Bijman

06 39395579

Zondagschool

Vanuit o.a. de woorden uit Deuteronomium 6 vers 6-7: “Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” is het verlangen ontstaan om weer een zondagsschool op te starten.

Om de week komen we op zondagmiddag van 14 tot 15 uur bij elkaar in de Ark. Alle kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom! De groep wordt verdeeld in de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). De middag bestaat uit zingen, een Bijbelverhaal met een verwerking en het aanleren van een Psalm en een Bijbeltekst.

De data voor het seizoen van 2023/2024 zijn:

meer tonen

Wilt u/jij helpen bij één van de activiteiten?

Taken (vacatures) in de gemeente:

– Muzikale begeleiding tijdens het ‘samen zingen’

– Één zaterdag in het jaar oud papier ophalen.

Adres Hervormde kerk Lopikerkapel

Lopikerweg Oost 176

3412 KH, Lopikerkapel

Disclaimer

© Copyright Hervormde Gemeente Lopikerkapel

Stuur hier belangrijke informatie m.b.t. gemeente(activiteiten) in

Om de informatie op de website actueel te houden, vragen we alle verenigingen, clubs, commissies en andere gemeenteleden die verantwoordelijk zijn voor een taak binnen de gemeente om regelmatig actuele informatie in te sturen.

Denk hierbij aan:

  • Actuele data van activiteiten
  • Uitnodiging voor gemeente activiteiten
  • Vacatures voor bepaalde praktische taken
  • Wijziging van contactpersoon 
Lukt het niet om de informatie via het formulier te versturen? Dan kunt u het ook mailen naar kerklopikerkapel@outlook.com
De vakken met een ‘*’ moeten ingevuld zijn om het formulier te kunnen verzenden