Hervormde gemeente Lopikerkapel

Kerkdiensten

De zondagse kerkdiensten van onze gemeente vinden plaats in ons kerkgebouw aan de Lopikerweg Oost 176 in Lopikerkapel. De diensten beginnen om 9:30 uur en om 18:30 uur. U en jij zijn van harte welkom om de diensten bij te wonen. 

De zondagse erediensten vormen het hart van onze gemeente. Tijdens deze diensten wordt het evangelie verkondigd; Zijn genade en redding in Zijn Zoon Jezus Christus en de oproep tot bekering en nieuw leven. 

We lezen uit de bijbel (Herziene Statenvertaling), we bidden en we zingen (uit psalmberijming 1773 en uit de Kapelse liedbundel). 

In de morgendiensten luisteren we naar de Tien geboden van de HEERE God. Tijdens de preek staat er een Bijbelgedeelte centraal. Voor de allerkleinste kinderen is er oppas in het verenigingsgebouw ‘de Ark’ achter de kerk. Iets oudere kinderen zijn van harte welkom in de dienst.

De avonddiensten zijn diensten die meer gericht zijn op het leren van de gemeente. We belijden het geloof en verdiepen ons in belangrijke geloofsthema’s. Meestal wordt er in deze diensten aan de hand van de Heidelbergse Catechismus of een van de andere belijdenisgeschriften gepreekt. In de dienst is er een collecte voor de voortgang van de kerkdiensten of voor een goed doel. 

Bij het uitgaan van de dienst krijgen we de zegen van de HEERE mee.

Wanneer u niet in staat bent om fysiek naar de kerkdiensten te komen, heeft u de mogelijkheid om mee te kijken en luisteren via ons Youtube kanaal. De rode knop hieronder leidt naar de livestreams.

Disclaimer

© Copyright Hervormde Gemeente Lopikerkapel