Hervormde gemeente Lopikerkapel

de 'Zendertjes' | Zendingscommissie | Lieke en Magno

Evangelisatie

“De Zendertjes” gaan al meer dan 30 jaar elke zomervakantie op naar Camping Klein Scheveningen. Drie weken lang gaan we op dinsdag- en vrijdagochtend het Evangelie vertellen aan de kinderen van de camping.

Dinsdagochtend vertellen we een Bijbelverhaal, knutselen we een bijpassend werkje en zingen samen.

Op de vrijdagmorgen gaan we knutselen en ook dan wordt er gezongen.

Zendingscommissie

Vanuit de opdracht die de Heere Jezus ons geeft over naastenliefde en het verspreiden van het evangelie (de goede boodschap) aan alle volgen wil de Evangelisatiecommissie daar graag invulling aan geven. Dit doen we door diverse zendings- en evangelisatieorganisaties te ondersteunen en ook het organiseren van activiteiten zowel voor onze medemens ver weg als dichtbij.

Overzicht activiteiten:

– Gemeenteleden voorzien van informatie over het doel van de extra diaconiecollecten voor onder meer de GZB, IZB, Friedenstimme, Woord en Daad en andere evangelisatie- en zendingsorganisaties;

– voorbereiden de keuze van een goed doel voor het spaarproject van de catechisaties en (bijbel)kringen;

– jaarlijks uitdelen van bijbelpakketten van Friedenstimme die gemeenteleden kunnen verzenden naar medechristenen in oostelijke landen;

– verkopen het dagboekje ‘Een handvol koren’ waarmee het zendingswerk van de GZB wordt ondersteund;
– inzamelen postzegels voor de GZB;

– organiseren verkopingen na de diensten op bid- en dankdag;

– organiseren van de stroopwafelactie voor Woord en Daad;

– ‘zorgen voor ons adoptiekind’ van Woord en Daad;

– verkopen kerstkaarten waarmee het evangelisatiewerk van Woord en Daad wordt gesteund;

– versturen van kaarten naar nieuwe gemeenteleden, bij geboorte, huwelijk en huwelijksjubilea. 

Contactpersoon: Joke Bijman

0348 557 363

Lieke en Magno

Evangelisatie in de sloppenwijken van Rio de Janeiro

Als gemeente ondersteunen we het evangelisatiewerk van Lieke en Magno in de sloppenwijken van Rio de Janeiro.

Meer weten over het werk dat Lieke en Magno daar doen? 

Neem een kijkje op hun website, of blijf op de hoogte door het lezen van de maandelijkse updates.

Disclaimer

© Copyright Hervormde Gemeente Lopikerkapel