Hervormde gemeente Lopikerkapel

Maandelijkse updates van Lieke en Magno

vanuit Rio de Janeiro in Brazilië

Mei 2024

Ik heb genoten van wat ik heb gehoord van het jubileumconcert in de kerk in Noordeloos op 12 april jl. Wat mooi, met ook een hele mooie opbrengst voor ons werk hier in Borel. Dank jullie wel!

De Discipelschaps Trainingsschool (DTS) ging op 14 april van start met een openingsdienst. De eerste lesweek is inmiddels achter de rug. Het thema van deze DTS is ‘Licht’, naar aanleiding van Mattheüs 5:14-16: ‘U bent het licht van de wereld, …en ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.’

Wij bidden dat de studenten en de staf zo hun licht mogen laten schijnen voor de mensen, in Borel en op andere plekken waar ze zullen komen, tijdens de DTS, in de theorie-periode en in de outreach, en daarna. Zodat de mensen God, de Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. In de eerste week stonden de geestelijke disciplines centraal, zoals meditatie, gebed, vasten, dienst etc., en nu in de tweede week is het thema ‘Gods plan, Gods verhaal’.

meer tonen

Maart 2024

Beste gemeente,

Deze maand februari zijn we, na een fijne vakantie met de familie, weer begonnen met de activiteiten in Jocum Borel. De eerst werkweek van het jaar begonnen we als team, vergaderd in gebed en aanbidding, om God te danken voor Zijn trouw en Hem om Zijn leiding te vragen voor het nieuwe jaar.
Als team begrijpen we dat Hij ons roept om ons te versterken, in eensgezindheid en in ons denken, en dat de Heere Jezus en het Evangelie, de essentie zijn van onze missie. Hij werkt constant in ons karakter, in onze structuren, zodat we als christen elke dag meer op Hem mogen gaan lijken en Zijn licht mogen laten schijnen.
We bidden dat God door ons werkt, om dit jaar meer levens, families, met Zijn Woord te bereiken en dat Gods koninkrijk door onze levens meer zichtbaar zal worden. We danken ook voor de nieuwe stafleden. Ons team is sinds kort uitgebreid met 4 nieuwe stafleden, voor wie Lieke binnenkort een training organiseert, zodat ze ingeleid worden in de geschiedenis, missie en visie van Jocum Borel.

meer tonen

januari 2024

Deze maand december is een drukke maand, met het einde van het  schooljaar, met afsluitingen van de projecten, het  afronden van cursussen en het op orde brengen van de financiële administratie. 
We kijken uit naar de feestdagen en januari, want onze familie uit Nederland komt op bezoek! We hebben een leuke vakantie gepland samen.

De hittegolf die Brazilië recentelijk trof, was heftig. De temperaturen schoten omhoog naar een voelbare 50 graden Celsius! Gelukkig zijn we gezond gebleven, maar het was een uitdaging om het hoofd koel te houden te midden van deze hitte

meer tonen

december 2023

Afgelopen zaterdag eindigden we de cursus Urban Missions met een eindpresentatie van de leerlingen. Alle leerlingen mochten hun eindproject presenteren, wat ze hadden geschreven, gericht op een specifieke situatie en noodzaak in hun eigen buurt of stad, om via onderwijs, kunst, muziek, gesprek et cetera het Evangelie door te geven.

We waren dankbaar om de vruchten te zien van de lessen en de ontwikkeling en de initiatieven van de leerlingen om zelf ook een verschil te maken in de stad Rio de Janeiro. Vanuit het verlangen om Gods koninkrijk uit te breiden en het Evangelie te verspreiden. Volgende week hebben we nog de diploma-uitreiking.

meer tonen

november 2023

Het einde van het jaar komt alweer dichterbij. Dit tweede semester gaat snel, deze laatste maanden van het jaar ontvangen wij veel teams, jongeren en kerken, voor een weekend of een midweek. Ze komen om mee te helpen bij de bestaande projecten in Borel of ook evangelisatie-acties in de week te doen en extra activiteiten voor de kinderen. Het geeft werk om de teams te ontvangen, maar uiteindelijk is het juist inspirerend en vernieuwend om zo mensen van buiten te ontvangen, die  vrijwilligerswerk komen doen.

We zijn dankbaar voor het Sports Seminar dat heeft plaatsgevonden in september. Het is bijzonder dat we deze cursus konden geven, met weinig middelen. De leraren, ook uit andere delen van Brazilië, die eraan meewerkten, betaalden zelf hun eigen vervoer naar Rio. Zes van de zeven leerlingen kwamen uit Borel en sommigen hebben ook al meegedaan met ons christelijke voetbalproject. Eén van de jongens die meedeed, was net uit de drugsbende gestapt, en na het seminar is hij weer gaan werken. Een ander was net gestopt met drugsgebruik, en is na het seminar naar een afkickkliniek gegaan. We bidden ook dat de leerlingen verder mogen blijven groeien in hun relatie met de Heere Jezus en ook hun plek mogen vinden in de maatschappij, in de sport, waar zij invloed kunnen hebben als christen.

meer tonen

september 2023

Beste mensen,

God kent ons hart, ons zitten en opstaan… wij zijn geschapen om een intieme relatie met Hem te hebben en met al onze zorgen naar Hem te gaan. De Heere wil ons horen en wacht op ons, dat wij dagelijks Hem vragen om ons voedsel (‘Geef ons heden ons dagelijks brood’). Dat we zo mogen leven, afhankelijk van Hem, en vertrouwen dat Hij voor ons zorgt en weet wat wij nodig hebben.

Eind juni, begin juli is Lieke een weekend in Foz do Iguaçu (Zuid-Brazilië) geweest, op bezoek bij Bia op een basis van Jeugd met een Opdracht daar, voor haar diploma-uitreiking van de DTS. Dat waren fijne dagen. We hebben de omgeving verkend, de beroemde Iguassu watervallen bezocht en zijn ook even over de grens naar Argentinië en Paraguai geweest.

meer tonen

juni 2023

Beste gemeente,
Inmiddels zijn de vrijwilligers uit het buitenland weer vertrokken, terug naar Egypte en Amerika. Op
de basis is het weer even iets rustiger, maar in de loop van deze maand verwachten we alweer
nieuwe teams in Borel. Eerst een DTS-team uit het zuiden van Brazilië, dat een week komt, en daarna
een groter team jongeren uit Sao Paulo, die ons een lang weekend komen helpen.

meer tonen

 

mei 2023

Beste gemeente,

Psalm 46: 2-3
God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats.

God is trouw, en wij kunnen in alles op Hem vertrouwen. In moeilijke tijden is Hij onze enige
toevlucht, en Hij is altijd met ons, ook al denken we Hem niet te kunnen zien. Wat een rijkdom om
dit te weten en de Heere zo persoonlijk te mogen kennen! Ook bij ons werk hier in Borel is het
onmogelijk op eigen kracht mensen te veranderen. God werkt met Zijn Heilige Geest om harten
te veranderen.
We bidden dat de kinderen, jongeren en volwassen met wie wij contact hebben, inzien dat alleen
Jezus Christus de weg is, dat zij Zijn vergeving aan mogen nemen.

meer tonen

Disclaimer

© Copyright Hervormde Gemeente Lopikerkapel