Tienerclub Tienerclub

De tienerclub is voor tieners die in de eerste t/m de zesde klas op het voortgezet onderwijs zitten. Van oktober t/m maart is er op vrijdagavond om de 14 dagen club van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Ark. We beginnen de avonden met een Bijbelstudie of het bespreken van een onderwerp. Na de pauze zijn we ontspannend bezig met een spel of iets dergelijks. Soms gaan we een avondje met elkaar uit (lasergamen, bowlen, enz.). 
Als leiding zijnde willen we graag: 
•    De tieners bekend maken met het christelijk geloof d.m.v. Bijbelstudie; 
•    De tieners na laten denken over maatschappelijk problemen a.d.h.v. een thema; 
•    De tieners een band met elkaar (en de leiding) op laten bouwen; 
•    De tieners proberen te betrekken bij de kerk en het kerkenwerk. 
De data voor de eerste helft van het seizoen zijn: 
7 oktober 2022, 21 oktober 2022, 4 november 2022, 18 november 2022, 2 december 2022, 17 december 2022 (let op, dit is een zaterdag!).  
  
We hopen jullie graag te ontmoeten op vrijdag 7 oktober! 
  
Groetjes, 
De leiding (Chris, Marleen, Anthony, Janine (contactpersoon: 06-36549830) en Nelline)

terug