Bijzondere diensten Bijzondere diensten

- Naast de zondagse erediensten zijn er ook diensten op kerkelijke feestdagen om 9:30 en 18:30. Op Hemelvaartsdag en tweede feestdagen is er één dienst om 9:30. Oudjaarsavond is er een dienst om 19.30 uur en Nieuwjaarsmorgen om 10.00 uur.
- Met bid- en dankdag is er ’s morgens om 9:00 een dienst. ’s Avonds is er dienst om 19:30. De morgendienst is samen met de kinderen van de Immanuëlschool.
- Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal in het midden van de gemeente bediend.
- Doopdiensten vinden in de regel plaats in de zondagmorgendienst. Voorafgaand vindt er een doopgesprek plaats met de doopouders. Voor doopaangifte kunt u terecht bij de predikant.
- Aan het begin van het schooljaar is er een dienst waarin het schooljaar wordt geopend. Deze dienst onderscheidt zich van de gewone diensten door een kindgerichte woordbediening en de inbreng van de leerlingen.
- Eenmaal per jaar wordt er een dienst met speciale aandacht voor anders begaafden belegd. Deze dienst is extra toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking.
- Twee keer per jaar is er in de avonddienst een jeugddienst. Deze dienst is in het bijzonder op de jeugd van de gemeente gericht en wordt voorbereid in samenwerking met een commissie. Na de dienst is er in “De Ark” een preekbespreking voor jongeren vanaf 12 jaar en ouder met de dominee die in de dienst is voorgegaan. Aansluitend doen we gezellig een quiz, spel of iets anders.
-Ongeveer twee keer per jaar is er een dienst voor dove en slechthorende mensen. De voorganger spreekt deels met ondersteunende gebaren en een gebarentolk maakt eveneens een deel van het gesprokene visueel. Er is een scherm aanwezig waarop een powerpointpresentatie te zien is met onder andere de liederen die gezongen worden.

terug