Jeugdwerk Jeugdwerk

Er zijn diverse activiteiten/clubs voor jongeren:

Hervormde Jeugdraad Lopikerkapel

Doelstelling Jeugdraad

De jeugdraad heeft als doel mee te werken aan de vorming van de jeugd in de Hervormde gemeente te Lopikerkapel, met name: de jeugd te bewaren bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus.

Verantwoordelijkheid

De jeugdraad is een advies/uitvoerend orgaan van de kerkenraad. De jeugdraad heeft van de kerkenraad het mandaat om zelfstandig plannen te ontwikkelen om het jeugdwerk in onze gemeente te verbeteren en te stimuleren. De eindverantwoordelijkheid berust bij de kerkenraad. Om de band met de kerkenraad te verstevigen zijn er twee kerkenraadsleden vertegenwoordigd in de jeugdraad en wordt er van elke jeugdraadsvergadering verslag gedaan op de kerkenraadsvergadering.

Samenstelling jeugdraad

 • 1 voorzitter(benoemd door de kerkenraad) 
 • 1 kerkenraadslid
 • Dominee, minimaal 1x per jaar i.v.m. catechese
 • vertegenwoordiger kindercreaclub
 • vertegenwoordiger gezinsdienst
 • vertegenwoordiger tienerclub
 • vertegenwoordiger JV
 • vertegenwoordiger jeugddienst
 • 2 jongeren
 • 1 gemeentelid

De vertegenwoordigers zijn vaste vertegenwoordigers. Met een gelimiteerde zittingtermijn, gekoppeld aan de hiervoor geldende regels voor de kerkenraad. Een van de vertegenwoordigers treedt op als secretaris.

Vergaderfrequentie

De jeugdraad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.

Taken

 • De jeugd betrekken bij de gemeente
 • Leiding geven aan het kerkelijk jeugdwerk in de gemeente
 • De onderlinge samenwerking en samenhang tussen de clubs, de verenigingen en de catechese coördineren
 • Toerusting bieden aan ouders en leidinggevenden
 • Plannen en initiatieven ontwikkelen om het jeugdwerk in onze gemeente te verbeteren
 • Aanspreekpunt zijn voor de jongeren

Uitwerken speerpunten

De jeugdraad zal de taken uitwerken in speerpunten. Deze worden in de agenda en notulen van de vergaderingen elke keer uitgewerkt en aangepast.
 

 

 

Hieronder een (oude) foto van het jeugdhonk:

terug