Catechisaties Catechisaties

Op de maandagavonden is er voor de jongeren catechisatie in de Ark. Hier leren we vanuit de Bijbel wie God is en wat het betekent om in Hem te geloven. 
Zo zijn we dit seizoen begonnen met de vraag wie Jezus Christus is en hoe Hij onze Redder wil zijn. We hebben gemerkt dat antwoorden hierop niet vanzelfsprekend zijn. Het is daarom ook mooi en leerzaam om hier van gedachte over te kunnen wisselen. Met catechisatie willen we vooral luisteren naar de antwoorden die de Bijbel zelf geeft, omdat dit de enige honderd procent betrouwbare Gids is in ons leven.  

Er zijn drie catechisatiegroepen op maandagavond. De eerste groep is voor de kinderen van groep 7 en 8. Zij hebben catechisatie van 18:30-19:15. De tweede groep is voor de jongeren van klas 1 tot en met klas 3. Zij hebben catechisatie van 19:30-20:15. De laatste groep is voor de jongeren die 16+ zijn. Zij hebben catechisatie van 20:30-21:15. 

Mocht u/je meer informatie willen ontvangen of nog aan willen haken dan is dat geen enkel probleem. U/je kunt contact opnemen met de catecheet (Evert Meijer) via catechisatie@hervormdlopikerkapel.nl

terug