De Ark De Ark

In 1958 was er op aandrang van de gemeente Lopik een samenkomst van afgevaardigden van alle verenigingen, groepen en kerken in Lopikerkapel, om te komen tot de stichting van een dorpshuis. De eis van de gemeente was dat alle categorieën uit Lopikerkapel vertegenwoordigd zouden zijn. Dan zou de ge-meenteraad een flinke subsidie beschikbaar stellen. Op de tweede vergadering werd een voorlopig bestuur gekozen. In een volgende vergadering werd een soort werkverdeling gemaakt en zou men aan de slag gaan. Een volgende vergadering zou worden belegd, zodra er meer informatie was ingewonnen. Dit plan is echter ter ziele gegaan.
Vanaf dat moment is bij de diaconie het plan gerijpt om een verenigings-gebouwtje te stichten voor kerkelijk gebruik en waarin tevens een ruimte aanwe-zig zou zijn om overledenen in op te baren. Vanaf 1959 begonnen deze plannen vastere vormen aan te nemen. Maar probleem was nog waar het gebouwtje neergezet moest worden. De diaconie had namelijk geen grond. De kerkvoogdij kwam met de oplossing: achter de kerk, naast het kerkhof, lag nog een stuk grond waarop wat struiken stonden. Deze grond werd op erfpacht beschikbaar gesteld tegen een canon van f. 5,- per jaar.
In het voorjaar van 1969 stond er een advertentie in de krant waarin een directiekeet te koop werd aangeboden, deze werd gekocht.
Met behulp van vrijwilligers werd de fundering gemaakt en vol met zand gestort, omdat het terrein waar de Ark moest komen veel te diep lag. Wat door vrijwilligers kon worden gedaan, werd aangepakt (zie foto). Echter niet alle werkzaamheden konden door de gemeenteleden zelf gedaan worden. Zo moest er bijvoorbeeld wel een dakbedekker bijkomen.
Rond de kerstdagen van 1969 was het gehele gebouw gereed. De indeling was toen: een gemeenschapsruimte, een keukentje, een aula, een kleine hal, een bergruimte voor het materiaal van het kerkhof en 6 boekenkasten ten behoeve van de bibliotheek.In hetzelfde jaar werd ook een reglement opgesteld waarin het gebruik van de Ark werd geregeld. Vastgesteld werd dat het gebouw niet mocht worden gebruikt voor politieke vergaderingen, bruiloften, recepties e.d.. Zo werd het gebruik beperkt tot kerkelijke activiteiten en be-grafenissen. In de beginperiode heeft de Ark overigens nog gefunctioneerd als dependance van de kleuterschool "Het Kwet-ternest".
In 1987 was de Ark aan een renovatie toe. Deze is ook weer door vrijwilligers uitgevoerd. De buitenkant werd geïsoleerd en betimmerd met rabat-delen. De indeling werd veranderd nl.: de opbergruimte voor het kerkhofmateriaal werd achter het gebouw geplaatst; de bergruimte werd veranderd in een aula; een gedeelte van de bestaande aula werd bij de keuken getrokken en de rest werd bij de hal gevoegd. Op deze wijze kreeg alles iets meer ruimte. De hele binnenwand werd eerst geïsoleerd en daarna opnieuw betimmerd. Ook werden er hardhouten kozijnen geplaatst.
Zo is er thans sprake van een gebouw dat weer op een heel adequate wijze aan zijn bestemming kan voldoen.

terug


 

terug