De verwarming De verwarming

Op de plaats waar nu de preekstoel staat, stond tot de restauratie van 1950, de verwarmingsketel. Rond deze ketel stonden de mannen vóór de dienst zich te warmen, te roken en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Vlak voordat de dienst begon, waarschuwde de koster en legden de mannen hun sigaar op de rand van de ketel en gingen in hun banken zitten. Uit de overlevering is bekend dat de jongelui iets later naar de banken gingen, zij verwisselden dan de sigaren, zodat deze na de kerkdienst een nieuwe eigenaar kregen (waar twee ruilen moet er doorgaans één huilen).
In 1950 is er een electrische voetverwarming in de kerk gekomen. Deze is in 1985 geheel gerenoveerd. De kosten van deze renovatie, f 35.000,-, zijn bijeengebracht door het jarenlang ophalen van het oud papier.

terug

terug