Het meubilair Het meubilair

Zoals uit de interieurfoto op blz. 39 blijkt, is de opstelling van de banken en stoelen tijdens de restauratie van 1950 veranderd. Dit is gedaan om meer zitplaatsen te creëren. Vóór deze wijziging was de indeling als volgt: in het midden van het koor, tegen de muur onder de orgelzolder: de preekstoel, de lezenaar van de voorlezer en daarvoor een koorhek. Aan de beide zijden: de banken voor de kerkeraadsleden. In het midden van het koor zaten de vrouwen, eerst op stoelen en na 1914 op banken.

 

Aan de linkerkant stond de bank voor de bewoners van Huis te Vliet met daarnaast het zogenaamde meidenbankje voor hun personeel. Tussen deze bank en de kerkeraadsbank was een aparte ingang t.b.v. de baron. Aan de overzijde troffen we aan: de bank voor het gezin van de dominee, de deur naar de consistoriekamer en een verhuurde bank. In het schip waren de banken bestemd voor de mannen, deze banken liepen omhoog. Tegen¬over de huidige preekstoel was de hoofdingang van het kerkgebouw. Op de plaats waar nu de preekstoel staat stond toen de verwarmingsketel. In 1937 heeft de baron afstand gedaan van de rechten op "zijn" banken.


In 1950 zijn alle meubels vervangen door het huidige meubilair. In 1984 heeft er een behandeling tegen boktor plaats gevonden. Gedurende de periode dat toen het kerkgebouw niet kon worden gebruikt werden de kerkdiensten gehouden in de Ark. In 1990 zijn de banken, tafels en stoelen weer gerenoveerd.

terug

terug