De Reformatie De Reformatie

De Staten van Utrecht verboden, in 1580, de uitoefening van de Rooms-Katholieke godsdienst. In Sevenhoven ging de bediening hiervan nog een flinke periode illegaal door. De altaren etc. bleven in de kerk en de pastoor doopte nog in het Latijn. Uit een visitatieraport uit die tijd, blijkt dat hij er weinig voor voelde om met de nieuwe leer mee te gaan. Uiteindelijk werd echter ook in de Lopiker-Capel overgegaan tot de praktisering van de reformatie, dit moet rond 1605 zijn geweest. Echter niet iedereen sloot zich hierbij aan, een flink aantal mensen bleef de Rooms-Katholieke Kerk trouw, zij kerkten in IJsselstein of Vianen. Op welke wijze het protestantisme in Sevenhoven verbreid is, is niet met zekerheid te zeggen.

terug

terug