Collecteren in de Coronatijd Collecteren in de Coronatijd
Collecteren in Coronatijd.

Waarschijnlijk heeft u afgelopen zondag ook thuis de kerkdienst meebeleefd .
Juist nu we niet bij elkaar komen in onze Kerk beseffen we hoe waardevol samenkomsten zijn en juist in deze verwarrende tijden missen we elkaar.
Gelukkig zijn er toch mogelijkheden om naar elkaar om te zien en soms (op afstand) te ontmoeten.


Nu we niet naar de Kerk mogen komen, kunnen we ook niet collecteren. Echter de collecten zijn een wezenlijk onderdeel van de kerkdiensten ook als we via internet of kerktelefoon meeluisteren. Dit is van belang voor de instandhouding van het kerkelijk werk plaatselijk, maar zeker ook voor het diaconale werk lokaal en wereldwijd.

Graag willen we u als gemeente vragen uw wekelijkse en extra collectegeld te blijven bijdragen. We vragen of u uw bijdrage wilt overmaken op de rekeningnummers van de Hervormde Gemeente van Lopikerkapel:

- NL81RABO0337108129 van de Kerkvoogdij

- NL53RABO0337177600 van de Diaconie 


Wilt u bij het overmaken aangeven voor welk doel van de Diaconie of de Kerkvoogdij de uw gift is bestemd.

Waarvoor uw dank 🙏
terug