PKN
 
Hervormde gemeente te Lopikerkapel
*NIEUW* Coronavirus (COVID-19) maatregelen *NIEUW* Coronavirus (COVID-19) maatregelen
Coronavirus (COVID-19) maatregelen
Versie 27 maart 2020

Beleid rondom het houden van erediensten
Afgelopen week zijn de maatregelen rondom het houden van samenkomsten weer veranderd en aangescherpt. Als kerkenraad hebben we in eerste instantie besloten om de diensten te blijven houden zoals afgelopen zondag. Dat houdt in dat de predikant voorgaat volgens het rooster. Verder zijn er per dienst 2 ouderlingen, 2 diakenen,
2 kerkrentmeesters, de koster en de organist aanwezig.

De diensten worden online uitgezonden via www.kerkomroep.nl en via de kerktelefoon. Er zijn nog kerktelefoons beschikbaar voor degenen die niet de mogelijkheid hebben de dienst via internet te beluisteren.

Verbinding kerktelefoon via kerkomroep
Al een paar weken is het lastig om verbinding te krijgen en te houden. Hierover is afgelopen week weer overleg geweest en we hopen dat het komende zondag zowel ’s morgens als ’s avonds goed mag gaan. Vooral ’s morgens gaan er op 1 moment rond half 10 heel veel mensen tegelijk naar de diensten luisteren. Dit zorgt voor overbelasting met als gevolg dat de verbinding soms stopt. Als dat zo is, probeert u dan na bijvoorbeeld 5 minuten opnieuw verbinding te maken door opnieuw op Kerkomroep in te loggen. Meestal lukt het dan wel.
We wensen u als kerkenraad goede en gezegende diensten toe.

Pastoraal meeleven
Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om 1 van de kerkenraadsleden te bellen of te mailen. Ook rondom ziekte en zorg stellen we het op prijs dit van u te vernemen, zodat er meegeleefd en meegebeden kan worden.

We volgen als gemeente op deze manier het advies van de overheid en landelijke kerk. Iedere week zullen we als kerkenraad overleggen hoe we de diensten kunnen en mogen invullen. Op de website proberen we u op de hoogte te houden. Verder vragen we u om uw e-mailadres door te geven aan: teusdewith-kerkenraad@lopikerkapel.net
Uw gegevens worden alleen voor kerk gerelateerde zaken gebruikt. Als we van voldoende mensen het mailadres hebben ontvangen, kunnen we u ook via e-mail op de hoogte houden.

Allen Gods zegen in deze bewogen tijden.
Uw kerkenraad.


Zie ook onderstaande advies en uitleg van classis Utrecht
Op 23 maart heeft de regering de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
terug te dringen verder verscherpt. Dat heeft gevolgen voor het kerkelijke leven in onze
classis.


Online kerkdiensten geboden
Inmiddels heeft de regering alle bijeenkomsten en evenementen afgelast tot 1 juni.
Alleen online kerkdiensten zijn nog mogelijk.

Aantal aanwezigen in kerkdienst
Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020
uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de
mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter
afstand.
De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn
toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden.

Als classis onderstrepen wij het advies van de landelijke kerk. Wij vragen u
verstandig met dit voorschrift om te gaan en niet de grenzen op te zoeken. Met
andere woorden: kom alleen samen met de mensen die nodig zijn om de
online viering te verzorgen! 

Zoals eerder gecommuniceerd is het niet in de geest van dit voorschrift om op creatieve wijze kerkdiensten te organiseren (bv. verspreid over de dag meerdere vieringen voor 30 personen).
terug
 
 
 
 

Avonddienst
datum en tijdstip 31-05-2020 om 18:30
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 31-05-2020 om 9:30
meer details

 
Collecteren in de Coronatijd
Klik hier voor meer informatie meer
 
*NIEUW* Coronavirus (COVID-19) maatregelen
Klik hier voor meer informatie meer
 
Verkoopdata Collectemunten
Klik hier voor meer informatie. meer
 
Kerkdienst beluisteren
De laatste 16 kerkdiensten zijn te beluisteren, of te downloaden op mp3 formaat via kerkomroep Nederland.
 
Preekrooster
Wie preekt er a.s. zondag? klik hier
 
Maatschappelijke stage?
Klik hier voor meer informatie!
 
Uitnodiging jongeren bijbelkring
Klik hier voor meer informatie meer
 
Naar startpagina
Klik hier voor: adres, wat geloven wij, etc.
 
Catechisatie
Klik hier voor meer informatie over de catechisatie meer
 
Kerstworkshop 2019
Klik hier voor de kerstworkshop 2019! meer
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.