PKN
 
Hervormde gemeente te Lopikerkapel
Startpagina

Startpagina

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Lopikerkapel. U vindt hier informatie over onze gemeente, de zondagse kerkdiensten en de overige activiteiten. De zondagse kerkdiensten van onze gemeente vinden plaats in ons kerkgebouw aan de Lopikerweg Oost 176. De diensten beginnen om 9:30 en 18:30. U en jij bent van harte welkom om een dienst bij te wonen. Veel van de overige activiteiten vinden plaats in het verenigingsgebouw “de Ark” achter de kerk.

Onze predikant is:  Vacant

Lopikerweg oost 175, 3412 KD Lopikerkapel,  tel. 030-6884607, email: predikant@hervormdlopikerkapel.nl

Ons adres (van de kerk) is:

Alle eer komt alleen God toe (gevelsteen op de pastorie)Hervormde Gemeente Lopikerkapel

Lopikerweg Oost 176

3412 KH Lopikerkapel

Wensen met betrekking tot de website mailen naar: redactie@hervormdlopikerkapel.nl

Rechts: gevelsteen op de pastorie: 'Alle eer komt alleen God toe'
Pastorie is in gebouwd in 2013. Hoe zag de oude pastorie er ook al weer uit? Zie foto's

Wat geloven wij?

Ons geloof is in de eerste plaats gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. De kernpunten van ons geloof staan kort beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis (of De Twaalf Artikelen van het geloof); deze oudst bekende belijdenis stamt al uit de tweede eeuw:

1. Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde
2. en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;
7. van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Wij geloven in de Heilige Geest.
9. Wij geloven een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. opstanding van het lichaam;
12. en het eeuwig leven.

Een meer uitgebreide verantwoording van ons geloof is te vinden in de Drie formulieren van Enigheid (de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels).

Klik op onderstaande links voor informatie over desbetreffende onderwerp:

 

 
De Ark

De Ark

Hier info over het vereningings gebouw

Klik op 'lees meer >>' om foto's te zien

Daarna weer op 'terug', onderaan de pagina, om weer op deze pagina te komen

lees meer »
 
 
 
 

Avonddienst
datum en tijdstip 31-05-2020 om 18:30
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 31-05-2020 om 9:30
meer details

 
Collecteren in de Coronatijd
Klik hier voor meer informatie meer
 
*NIEUW* Coronavirus (COVID-19) maatregelen
Klik hier voor meer informatie meer
 
Verkoopdata Collectemunten
Klik hier voor meer informatie. meer
 
Kerkdienst beluisteren
De laatste 16 kerkdiensten zijn te beluisteren, of te downloaden op mp3 formaat via kerkomroep Nederland.
 
Preekrooster
Wie preekt er a.s. zondag? klik hier
 
Maatschappelijke stage?
Klik hier voor meer informatie!
 
Uitnodiging jongeren bijbelkring
Klik hier voor meer informatie meer
 
Naar startpagina
Klik hier voor: adres, wat geloven wij, etc.
 
Catechisatie
Klik hier voor meer informatie over de catechisatie meer
 
Kerstworkshop 2019
Klik hier voor de kerstworkshop 2019! meer
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.